Motto: „Žádný člověk neni tak chudý, aby nemohl darovat úsměv“.

Účetnictví právnických osob

  • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
  • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
  • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
  • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň darovací aj.)
  • příprava podkladů ke kontrole
  • zastupování na úřadech
  • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a účetní sestavy přehledně uspořádané v tištěné podobě, nebo na CD (účetní deník, hlavní kniha, seznam otevřených pohledávek a závazků, roční účetní závěrka, daňová přiznání atd.