Motto: „Žádný člověk neni tak chudý, aby nemohl darovat úsměv“.

Účetní služby pro Ostravu - účto, daně, mzdy

Právnické osoby

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
 • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň darovací aj.)
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zastupování na úřadech
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a účetní sestavy přehledně uspořádané v tištěné podobě, nebo na CD (účetní deník, hlavní kniha, seznam otevřených pohledávek a závazků, roční účetní závěrka, daňová přiznání atd.

Fyzické osoby

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
 • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň darovací aj.)
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zastupování na úřadech
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy v tištěné podobě, nebo na CD (peněžní deník, přehled příjmů a výdajů, přehled majetku a závazků, přehled otevřených pohledávek a závazků, daňová přiznání atd.

Mzdy

 • kompletní zpracování mezd
 • přihlášení / odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ (PSSZ)
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ)
 • výplatní pásky
 • příprava příkazu k úhradě (mzdy, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální zabezpeční, zákonné pojištění)
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance
 • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou
 • evidenční listy
 • mzdové listy
 • příprava podkladů pro kontroly
 • zastupování na úřadech
 • výpočet a výplata nemocenských dávek při dočasné pracovní neschopnosti

Účetní poradenství

 • vytvoření a úprava účetního systému,
 • vytvoření a úprava vnitřních směrnic a smluv
 • stanovení postupů účtování konkrétních složitých účetních případů,
 • daňová optimalizace,
 • dohled nad účetnictvím,
 • kontrola podkladů k DPH, leasingu, mzdám,